คุณต้องการติดต่อทางคลินิกหรือไม่

โคโรน่าไวรัส(โควิด19)

ทางเราเชื่อว่ามีคำถามมากมายในขณะที่ไวรัสโคโรนาได้มีการระบาด ทางคลินิกได้มีการเตรียมพร้อมในทางปฏิบัติเพื่อให้บริการดูแลและรักษาสัตว์เลี้ยงเป็นไปอย่างปกติ

โคโรน่าไวรัส(โควิด19)

คุณต้องการเข้ารับการบริการหรือไม่

ทางเราเชื่อว่ามีคำถามมากมายในขณะที่ไวรัสโคโรนาได้มีการระบาด ทางคลินิกได้มีการเตรียมพร้อมในทางปฏิบัติเพื่อให้บริการดูแลและรักษาสัตว์เลี้ยงเป็นไปอย่างปกติ

สุขอนามัยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของเราเสมอมา และเราได้เพิ่มมาตราการพิเศษขึ้นมาในช่วงที่มีการระบาดของเชื้อไวรัส:

  • เราขอให้คุณหลีกเลี่ยงมาใช้บริการที่คลินิก หรือรอด้านนอกหากคุณมีอาการหวัด  เจ็บคอหรือมีไข้
  • หลีกเลี่ยงการจับมือ
  • กรุณาใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่มาใช้บริการ หากคุณลืมให้แจ้งทางคลินิก เรามีหน้ากากอนามัยให้คุณฟรี
  • เราฆ่าเชื้อจุดสัมผัสทั้งหมดและมือของเราหลังจากสัตว์ป่วยทุกราย
  • ผู้ช่วยของเราสามารถบังคับและควบคุมสัตว์เลี้ยงได้ดีขณะทำการรักษา  เพื่อให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงรักษาระยะห่างให้มากที่สุด
  • ไปได้เราขอให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงหนึ่งท่านพาสัตว์เลี้ยงมาเท่านั้น ถ้าท่านมากันหลายคนกรุณารอด้านนอก
  • ไปได้เราขอให้คุณจ่ายเงินโดยการสแกน หรือโอนทางโทรศัพท์ หลีกเลี่ยงการใช้เงินสดเพื่อลดการสัมผัส
  • หากคุณต้องการมารับยาและอาหาร คุณสามารถสั่งล่วงหน้าทางโทรศัพท์เพื่อให้เราสามารถจัดเตรียมไว้ให้คุณได้ 

เราทำทุกอย่างที่ทำได้เพื่อให้แน่ใจว่ามีความปลอดภัยในการใช้บริการ

เราพร้อมเสมอในการตอบข้อสงสัยของคุณ

VETSCAN® HM5 Hematology Analyzer

07 มิถุนายน 2566

We are thrilled to announce that our clinic has upgraded its blood test capabilities with the advanced VETSCAN® HM5 Hematology Analyzer!

Dedicated to providing the best care for your beloved animals

24 มีนาคม 2565

ทางคลินิกได้มีการเตรียมพร้อมในทางปฏิบัติเพื่อให้บริการดูแลและรักษาสัตว์เลี้ยงเป็นไปอย่างปกติ